Cukilan-Preambule

SATU cita-cita yang luhur untuk menuliskan pengalaman dalam bentuk tulisan, apalagi cerita. Semula tidak terbayangkan ada tawaran mencetak karya tulisan saya. Eeh, tiba-tiba sahabat saya namanya Sang Pujangga Ghozali Mukti dan Ahmad Eko Nursanto, komandan detaktangsel.com melayangkan tawaran untuk bikin buku.

mancing 1

Go to top

Copyright ©2020 Detak Group. All rights reserved. Support by pamulang online